شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۲۶۸۵۶۸۹-۰۹۳۳۱۲۲۱۴۱۶-۰۹۱۳۳۱۴۰۳۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت آموزشی در حوزه های مدیریت پروژه و مهندسی صنایع