شرکت دهکده مدیران راه سوم

شرکت دهکده مدیران راه سوم

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با شرکت دهکده مدیران راه سوم
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۵۱۰۱۲۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت دهکده مدیران راه سوم

شرکت دهکده مدیران راه سوم

برگزار کننده کارگاه ها و همایش های تخصصی و بین المللی 

طراحی و توسعه دهنده در صنعت گردشکری