شرکت زیست فناور کاوش پارسیان (Parsian BioTech)

شرکت زیست فناور کاوش پارسیان (Parsian BioTech)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با شرکت زیست فناور کاوش پارسیان (Parsian BioTech)
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۴۳۱۷۴۴ ۰۲۱-۲۲۴۰۶۷۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت زیست فناور کاوش پارسیان (Parsian BioTech)

این سمپوزیوم با هدف ایجاد انگیزه از طریق دادن آگاهی در حوزه فعایت های مولکول باستانی DNA برگزار خواهد شد. تلاش ما این است که با انعکاس دقیق فعالیت ها و رویدادهای انجام شده و در حال انجام ایران و جهان مسیر هموار و روشن تری پیش روی دانشجویان علاقمند به کار و فعالیت در حوزه DNA قرار گیرد تا آنها نیز گامی محکم در جهت رضایتمندی شغلی و موفقیت بردارند. انتظار و امید ما نیز این می باشد که در پایان این دوره دانشجویان با آگاهی و انگیزه بیشتر جهت انتخاب مسیر آینده خود تصمیم گیری نمایند