شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران

شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰
ارتباط با شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران
وبسایت
http://shrm.ir/
شماره برگزارکننده
۶۶۴۹۸۹۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران

یکی از دغدغه های اصلی فعالان در زمینه منابع انسانی و مدیران دانشگاه ها مبحث اشتغال و نگرانی های این حوزه می باشد که جشنواره های کار می توانند در این بین کمک بسیار بزرگی کنند.