شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۶۶۷۸۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

متولی فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه