شرکت فرافن آموز ایلیا

شرکت فرافن آموز ایلیا

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با شرکت فرافن آموز ایلیا
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۱۰۳۱۰۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شرکت فرافن آموز ایلیا

از سال ها پیش به علت وجود آمار بالای حوادث و تلفات کار در ارتفاع ، ضرورت نیاز به معرفی و بومی سازی روش های نوین کار در ارتفاع ، آموزش به نفرات ، ارتقای سطح ایمنی و حفاظت از سرمایه های انسانی ، ایده و فکر اقدامی موثر و کاربردی در ذهن موسسین نقش بسته بود و در سال ۱۳۸۸ ، شرکت به ثبت رسید و فعالیت تخصصی آن آغاز گردید اهداف ما: آموزش صحیح و استاندارد گروه های عملیاتی و نجات، شاغل در بخش صنعت کشور مطابق با استاندارد های بین المللی افزایش دانش و سطح فرهنگ ایمنی و به حداقل رساندن عوامل و عواقب حوادث کار در ارتفاع کشور کار آفرینی و ایجاد ساختار جهت به کارگیری نیروهای متخصص اجرایی و نجاتگر ارائه طرح و انجام پروژه های کار در ارتفاع مبتنی بر علم و فن آوری های جدید حرکت در جهت توسعه پایدار و افزایش بهره وری صنایع کشور