شرکت فرانچایز الیتس

شرکت فرانچایز الیتس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با شرکت فرانچایز الیتس
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت فرانچایز الیتس

مهندس سارا وزیری تبار فارغ التحصیل دانشگاه شریف و مدیرعامل شرکت فرانچایز الیتس در آمریکا