شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز

شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز

صلاحیت مشاوره از سازمان صنعت، معدن و تجارت ،صلاحیت آموزشی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عضو حقوقی انجمن مدیریت پروژه و مهندسین صنایع ایران