شرکت مهندسی تکنولوژی فرافکر با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات در صنعت

شرکت مهندسی تکنولوژی فرافکر با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات در صنعت

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با شرکت مهندسی تکنولوژی فرافکر با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات در صنعت
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت مهندسی تکنولوژی فرافکر با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات در صنعت

شرکت مهندسی تکنولوژی ایده پردازان فرافکر با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات در صنعت برگزار میکند.