انجمن صنفی نیروگاه های ایران (اصنا)/شرکت مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا/نیروگاه ری

انجمن صنفی نیروگاه های ایران (اصنا)/شرکت مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا/نیروگاه ری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با انجمن صنفی نیروگاه های ایران (اصنا)/شرکت مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا/نیروگاه ری
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۵۰۴۱۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن صنفی نیروگاه های ایران (اصنا)/شرکت مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا/نیروگاه ری

این همایش در راستای تحقق اهداف حمایت از ساخت داخل، بررسی موانع و مشکلات پیش رو ، به ویژه قطعات نیروگاهی و صنایع وابسته و ارائه راهکارهای حمایتی ، در تاریخ 6 الی 8 اسفند سال جاری توسط انجمن صنفی  نیروگاهی ایران ( اصنا ) با همکاری شرکت دانش بنیان  مهندسی و خدمات تابا و شرکت مدیریت تولید برق  ری  و همچنین مشارکت دانشگاه صنعتی امیر کبیر به عنوان یکی از قطب های علمی – صنعتی کشور در محل این دانشگاه  برگزار می شود .