شرکت مپوا

شرکت مپوا

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با شرکت مپوا
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۵۶۹۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت مپوا

کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه شهید رجایی