Cover
رویداد پیش رو: فراخوان حضور در دوره حرفه ای مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) ۲۴ آذر ۱۳۹۵ثبت نام

شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)

۱۵۶ دنبال کننده - ۲۵ رویداد - دبیرخانه: ۰۹۱۰۶۷۳۰۹۸۸
دنبال کنندگان

توضیحات و مطالب مورد نیاز درمورد ماهیت و زمینه کاری شرکت شزان از طریق تارنمای این شرکت به آدرس www.NBIC.co در دسترس قرار دارد.