شرکت هادیان توسعه فردا

شرکت هادیان توسعه فردا

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۹
ارتباط با شرکت هادیان توسعه فردا
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۳۷۷۱۸۶۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت هادیان توسعه فردا

مشاور شرکت شهرک های صنعتی کرمان و فعال حوزه مشاوره کسب و کار