شرکت هوشمند پارس زعیم

شرکت هوشمند پارس زعیم

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با شرکت هوشمند پارس زعیم
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۰۱۲۰۴۴، ۰۲۱-۲۲۰۵۱۵۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شرکت هوشمند پارس زعیم

فعال در زمینه سیستم و ساختمان های هوشمند