شرکت پیشگامان ابدال صنعت (موسسه پاص)

شرکت پیشگامان ابدال صنعت (موسسه پاص)

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳
ارتباط با شرکت پیشگامان ابدال صنعت (موسسه پاص)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۳۶۴۹۸۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شرکت پیشگامان ابدال صنعت (موسسه پاص)

موسسه پاص مجری و مشاور خدمات منابع انسانی (داخلی و بین المللی)