شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

رویداد‌ها۳۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۶
ارتباط با شرکت کاوشگران بهبود کیفیت
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۵۴۲۱۱۵۶-۰۵۱۳۵۴۲۱۱۵۷-۹۵۱۳۵۴۲۴۳۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

فعالیت این شرکت اموزش و مشاوره در زمینه مدیریت و مهندسی صنایع می باشد