شریف اکسلریتور

شریف اکسلریتور

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۹
ارتباط با شریف اکسلریتور
شماره برگزارکننده
۶۶۱۶۶۲۴۹ - ۶۶۱۶۶۲۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شریف اکسلریتور

شریف اکسلریتور اولین برنامه‌ی شتابدهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران می‌باشد. این شتاب‌دهنده در مجتمع خدمات فناوری شریف، در دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد و در حال ارائه‌ی خدمات به استارتاپ‌های شریفی می‌باشد.