موسسه راهبردی بشرا پژوه

موسسه راهبردی بشرا پژوه

رویداد‌ها۱۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶
ارتباط با موسسه راهبردی بشرا پژوه
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۵۰۰۳۲۷۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه راهبردی بشرا پژوه

کارگزار رسمی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی