شناخت

شناخت

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با شناخت
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۶۸۸۱۳۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شناخت

دنیای رباتیک و واسط مغز و کامپیوتر (BCI)