شهرام انهاری

شهرام انهاری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با شهرام انهاری
وبسایت
www.tabrizmft.com
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۳۳۴۷۰۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شهرام انهاری

مجتمع فنی تهران واحد تبریز بزرگترین و مجهزترین واحد آموزشی شمالغرب کشور