شهری

شهری

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با شهری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۹۰۴۵۵۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شهری

زمینه سازان ظهور

تیم زمینه سازان ظهور فعال در حوزه های آموزشی اسلامی وایرانی