شورای فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شورای فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۳
ارتباط با شورای فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۳۹۰۵۴۸- ۰۹۳۵۷۸۲۷۲۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شورای فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شورای فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی نساجی یکی از شوراهای واحد جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) می باشد که ریاستش با رئیس دانشگاه می باشد و اعضای شورای مرکزی و شورای واحد با رای مستقیم دانش آموختگان دانشگاه انتخاب می شوند.