صالح امینی

صالح امینی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با صالح امینی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۶۰۲۸۶۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره صالح امینی

طراح خدمات
کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه ی آموزش عالی در دانشگاه شهید بهشتی