صالح امینی

رویداد‌های صالح امینی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با صالح امینی
درباره صالح امینی

طراح خدمات
کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه ی آموزش عالی در دانشگاه شهید بهشتی