صمد  طاهری(شرکت تدبیرسازان هوشمند فرتاک)

صمد طاهری(شرکت تدبیرسازان هوشمند فرتاک)

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۳
ارتباط با صمد طاهری(شرکت تدبیرسازان هوشمند فرتاک)
شماره برگزارکننده
۰۲۴۳۳۴۶۳۶۱۱-۰۹۱۰۲۴۱۰۹۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره صمد طاهری(شرکت تدبیرسازان هوشمند فرتاک)

شرکت تدبیر سازان هوشمند فرتاک

www.fartakbms.ir