صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت نفت

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت نفت

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸۰
ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت نفت
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت نفت

کاریزاعتماد مجری برگزاری رویداد