صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۹۷۴۵۰۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگزار: شرکت بینش بازار رهپا