دكتر فرشته شاه جعفرى

دكتر فرشته شاه جعفرى

رویداد‌ها۴۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۰
سه‌شنبه ۱۴ آبان

پاتوق هوپند

 • تهران
 • رایگان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
چهارشنبه ۹ مرداد

زنان توانمند و موثر

 • تهران
 • ۳۳۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
چهارشنبه ۹ مرداد

کوچینگ شغلی

 • تهران
 • ۶۷۲,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
شنبه ۲۶ آبان

افزایش اعتماد به نفس

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
یک‌شنبه ۲۰ آبان

کوچینگ شغلی

 • تهران
 • ۳۱۵,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
دوشنبه ۱۴ آبان

کوچینگ شغلی

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
پنج‌شنبه ۱۲ مهر

کارگاه جهش

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
یک‌شنبه ۱ مهر

کارگاه اعتماد به نفس

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
یک‌شنبه ۱ مهر

مهارت های ارتباطی

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
شنبه ۳۱ شهریور

کوچینگ زندگی شخصی و شغلی

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
یک‌شنبه ۲۱ مرداد

کوچینگ شخصی و شغلی

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردكتر فرشته شاه جعفرى
ارتباط با دكتر فرشته شاه جعفرى
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۶۴۲۱۵۶۲ _ ۰۲۱۲۶۴۲۱۵۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دكتر فرشته شاه جعفرى

متخصص برنامه ريزى و روان سنجى _ مدرس دانشگاه _ بنيانگذار كارگاه هوپند : هنر خوب زيستن