دكتر فرشته شاه جعفرى

دكتر فرشته شاه جعفرى

رویداد‌ها۴۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۰
ارتباط با دكتر فرشته شاه جعفرى
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۶۴۲۱۵۶۲ _ ۰۲۱۲۶۴۲۱۵۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دكتر فرشته شاه جعفرى

متخصص برنامه ريزى و روان سنجى _ مدرس دانشگاه _ بنيانگذار كارگاه هوپند : هنر خوب زيستن