طاهر عطاران | Taher Ataran

طاهر عطاران | Taher Ataran

رویداد‌ها۲۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با طاهر عطاران | Taher Ataran
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۸۱۸۷۸۶۸ - ۸۸۷۶۵۲۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره طاهر عطاران | Taher Ataran

 

Taher Ataran | طاهر عطاران


(ATA)Cognitive psychologist; CEO of Life school project.Soft skills coach

روانشناس شناختی.مشاور.مدیر پروژه مدرسه زندگی و مدرس مهارتهای نرم