پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷۷
ارتباط با پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۳۹۴۲۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف