عباس مرغایی

عباس مرغایی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با عباس مرغایی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۹۱۹۶۱۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره عباس مرغایی

برنامه نویس و توسعه دهنده لوژیک شیمی هلند