عباس مرغایی

عباس مرغایی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۶
ارتباط با عباس مرغایی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۹۱۹۶۱۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره عباس مرغایی

برنامه نویس و توسعه دهنده لوژیک شیمی هلند