موسسه استعدادیابی و مهارت‌های رشد فردی تلنتا

موسسه استعدادیابی و مهارت‌های رشد فردی تلنتا

رویداد‌ها۱۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۵۴
ارتباط با موسسه استعدادیابی و مهارت‌های رشد فردی تلنتا
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۷۴۷۰۴۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه استعدادیابی و مهارت‌های رشد فردی تلنتا

موسسه استعدادیابی و مهارت های رشد فردی تَلنتا