عسل فاخری گویا

عسل فاخری گویا

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با عسل فاخری گویا
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره عسل فاخری گویا

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) - دانشگاه تهران