علي حسيني نژاد خضري

علي حسيني نژاد خضري

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۶
ارتباط با علي حسيني نژاد خضري
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره علي حسيني نژاد خضري

معامله گر و تحلیل گر بازارهای جهانی و سرمایه گردان بازارهای سرمایه