علي حسيني نژاد خضري

علي حسيني نژاد خضري

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۷
ارتباط با علي حسيني نژاد خضري
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره علي حسيني نژاد خضري

معامله گر و تحلیل گر بازارهای جهانی و سرمایه گردان بازارهای سرمایه