علیرضا زیرک

علیرضا زیرک

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با علیرضا زیرک
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۹۴۰۴۰۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره علیرضا زیرک

دانش آموخته مهارت های زندگی و ارتباطی