معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰
ارتباط با معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۹۹۲۸۴۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری