علیرضا ترابی

رویداد‌های علیرضا ترابی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با علیرضا ترابی
درباره علیرضا ترابی

هسته کشاورزی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان و باشگاه کارآفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان