علیرضا ترابی

علیرضا ترابی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با علیرضا ترابی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره علیرضا ترابی

هسته کشاورزی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان و باشگاه کارآفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان