علیرضا ترابی

علیرضا ترابی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱

متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد

ارتباط با علیرضا ترابی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره علیرضا ترابی

هسته کشاورزی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان و باشگاه کارآفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان