دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳۰
ارتباط با دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۱۶۸۹۰۲۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی رباتیک و مکاترونیک 

دانشگاه علم و صنعت ایران