دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۱۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۰۵
چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

دوره های پیشرفته رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۰۰

دوره های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۰

وبینار رایگان نقشه راه رباتیک

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

دوره های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰

وبینار رایگان نقشه راه رباتیک

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰

دوره های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
پنج‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰

وبینار رایگان نقشه راه رباتیک

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

دوره های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰

وبینار رایگان نقشه راه رباتیک

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰

وبینار رایگان نقشه راه رباتیک

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰

دوره های پیشرفته رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰

دوره های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه علم و صنعت ایران
ارتباط با دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۳۵۹۲۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی رباتیک و مکاترونیک 

دانشگاه علم و صنعت ایران