دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶۶
ارتباط با دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۳۵۹۲۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی رباتیک و مکاترونیک 

دانشگاه علم و صنعت ایران