مجموعه ی ارتباط20

مجموعه ی ارتباط20

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۰
ارتباط با مجموعه ی ارتباط20
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۰۹۰۵۹۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجموعه ی ارتباط20

من علیرضا کرمی هستم.

مربی و مدرس دوره های ارتباطی از موسسه ی واقعیت درمانی ویلیام گلاسر و IQS انگلستان.