علی آبائی

علی آبائی

رویداد‌ها۴۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۹
ارتباط با علی آبائی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۱۷۲۳۶۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره علی آبائی

مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت بالسی و مشاور دیجیتال مارکتینگ شرکت سیمرغ، معین تراز و ...

مدرس طراحی سایت و سئو

مدرس شبکه‌های اجتماعی