علی اصغر رضائی

علی اصغر رضائی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با علی اصغر رضائی
شماره برگزارکننده
۸۸۷۹۲۸۱۳ / ۸۸۷۹۱۷۴۹ / ۰۹۱۲۵۲۷۷۱۵۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره علی اصغر رضائی

مرکز مشاوره تخصصی روان شناسی " بینش " برگزار می کند :

کارگاه تخصصی آموزشی : روشهای مداخله در خیانتهای زناشویی

( ویژه دانشجویان روان شناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، درمانگران روانشناسی و ... )

مدرس : دکتر شهرام محمدخانی ( دانشیار دانشگاه خوارزمی )

تاریخ : 11 و 18 خرداد ماه ( 2 جمعه متوالی )
ساعت برگزاری : 8 صبح الی 16

همراه پذیرایی و ناهار + ارائه گواهی نامه و مدرک معتبر کاربردی

"""" امکان استخدام برای شرکت کنندگان در این کارگاه جهت فعالیت در مرکز مشاوره بینش وجود دارد """"

تلفن تماس : 09125277156 / 88792813 / 88791749