علی برق لامع

علی برق لامع

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با علی برق لامع
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۴۲۰۱۴۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره علی برق لامع

مدیر عامل شرکت دانش بنیان میثاق ، مدرس دانشگاه ، کارشناس ارشد نرم افزار