علی خادم الرضا

رویداد‌های علی خادم الرضا
ارتباط با علی خادم الرضا
درباره علی خادم الرضا

علی خادم الرضا

  • دکتری حرفه ای کارآفرینی از دانشگاه تهران
  • MBA مدیریت استراتژیک از Elearnever سوئد
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه تهران
  • مدرس دوره های MBA
  • مؤلف کتابها و مقالات آموزشی کارآفرینی و کسب و کار
  • مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار