علی پاپی

علی پاپی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با علی پاپی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۱۱۸۴۱۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره علی پاپی

  • دانشجوی دکتری مهندسی صنایع (بهینه سازی) دانشگاه علم و صنعت ایران
  • عضو بنیاد ملی نخبگان 
  • مشاور و مدرس در زمینه تکنیک های برنامه ریزی ریاضی، بهینه سازی و OR برای تصمیم گیری بهینه
  • مدیر بزرگترین گروه فعال در زمینه بهینه سازی ریاضی و تحقیق در عملیات؛ و نرم افزارهای مربوطه  (لینک تلگرام زیر):

[Optimization & Operations Research [Mathematical Models & Softwares