علی کاظمی

علی کاظمی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با علی کاظمی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۱۲۴۹۲۷۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره علی کاظمی

دانش آموخته دکتی علم داده از دانشگاه تهران