فارمافرنس

فارمافرنس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۳
ارتباط با فارمافرنس
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۲۳۷۰۸۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره فارمافرنس

فارمافرنس مجموعه ای آموزشی می‌باشد که توسط جمعی از دانشجویان دکترای عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف آموزش ارزان و بهینه‌تر برای دانشجویان فعالیت می‌کند.