فاطمه محمد ابراهیمی

فاطمه محمد ابراهیمی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با فاطمه محمد ابراهیمی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره فاطمه محمد ابراهیمی

این سمینار با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود که راجع به اصول کار آفرینی و کسب و کار ،مسیر آن و چالش های رسیدن به آن و ... است این همایش با حضور چهارکارآفرین برتر برگزار می شود