فراکتالین

فراکتالین

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با فراکتالین
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۸۴۲۷۷۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره فراکتالین

آژانس دیجیتال فراکتالین در حوزه تربیت و آموزش نیروی ماهر برای رسانه های دیجیتال فعالیت می کند.