سخن سبز- فرزانه قهرماني

سخن سبز- فرزانه قهرماني

رویداد‌ها۲۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۲
ارتباط با سخن سبز- فرزانه قهرماني
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۵۵۹۹۱۸۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سخن سبز- فرزانه قهرماني

مدرس فن بيان و مهارتهای ارتباطی